اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

محمود خدابخشی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از تامین 1697 تنی کود ازته در شهرستان آرادان خبر داد.
ایشان اضافه کردند کودهای فسفاته و پتاسه به ترتیب 431 و 196 تن در این شهرستان تامین و به دست کشاورزان رسیده است و تا پایان سال این مقدار اضافه میشود