اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

دکتر سیامک بیگی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از بازدید کارخانه تولید کود ایوان و از خط تولید و بررسی میزان کود سولفات پتاسیم گرانوله  در مورخ 21 بهمن خبر داد.

 شایان ذکر است که این بازدید که بصورت ماهانه انجام می‌شود، جهت نظارت بر شرکت های تولید کننده کود می باشد

کلمات کلیدی : کود کارخانه نظارت
اخبار برگزیده