اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

در ده ماهه سال جاری استان سمنان کود ازته مورد نیار کشاورزان تامین و تدارک شده و تا پایان سال مشکلی نخواهد بود.

محمود خدابخشی با اعلام این خبر افزود: تا کنون حدود 20 هزار تن کود ازته مورد نیاز کشاورزان استان سمنان را طبق سهمیه سازمان جهاد کشاورزی به کشاورزان تحویل شده و این روند تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت تا کشاورزان این استان مشکلی از این بابت نداشته باشند.