اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

جلسه وبینار مسکن کارکنان با حضور جناب آقای مهندس طلایی روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 برگزار گردید. در این وبینار کلیه استان ها حضور داشتند و درباره مشکلات مربوط به مسکن بحث و گفتگو کردند. در این جلسه مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و مسئول اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  حضور داشتند.

اخبار برگزیده