اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان وبلوچستان 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از بازدید دبیر کمیته فنی و بازرگانی از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه مورخ 1402/11/25 خبر داد. پ

در این بازدید معاونت شرکت، مسئول امور اداری حضور داشتند و اقای مهندس دولکو با مسئول انبار های استان پیرامون بحث کود صحبت کردند.

اخبار برگزیده