اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد:میزان ۱۶۱۳۲ تن کود شیمیایی ازته از ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه، به منظور تامین کود شیمیایی ازته مورد نیاز کشاورزان در استان بوشهر تامین و توزیع گردید.

اخبار برگزیده