اخبار

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

دیدار مردمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران به همراه معاونت اداری و مالی و بازرگانی و معاونت فنی شرکت از13:30 تا 15 ساعت برگزار شد .

دکتر علی محمد حسینی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت:میز خدمت و دیدار مردمی به منظور ارتباط نزدیک و مستمر با مردم و آگاهی  نسبت به رفع مشکلات آنها با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در اتاق مدیریت برگزار گردید.

 مراجعه کنندگان  در این ملاقات پس از بیان مشکلات خود پاسخ های لازم را دریافت نمودند.

 دیدار چهره به چهره کارگزاران و بهره برداران و کشاورزان با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به منظور رسیدگی به مشکلات مردم در  مورد کود یکشنبه ها برگزار می شود.


اخبار برگزیده