اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه، میزان ۹۴۱۶ تن کود شیمیایی ازته از مبدا بوشهر به منظور تامین کود شیمیایی ازته مورد نیاز کشاورزان استان مرکزی تامین و ارسال گردید.