اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون میزان ۵۹۰ تن انواع کود کشاورزی، با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی به شهرستان جم ارسال و توسط کارگزاران منطقه بین کشاورزان و بهره برداران توزیع گردید.