اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مهندس عطائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی به همراه مهندس رمضانی مسئول امور کارگزاران و مهندس راستین مسئول روابط عمومی و آموزش استان از انبار امانی شرکت در شهرستان تربت جام بازدید نمود.

لازم به ذکر است در این بازدید مدیر جهاد شهرستان و رئیس سازمان تعاون روستایی تربت جام مهندس عطائی را همراهی نمودند.