اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مهندس عطائی با حضور در تربت جام با فرماندار این شهرستان دیدار و گفت و گو نمود.

حسین جمشیدی فرماندار شهرستان تربت جام با اعلام رضایت از توزیع به موقع کودهای شیمیایی و عدم نارضایتی مردم این شهرستان گفت: بایستی از مهندس عطائی مدیر استان که توانستند با تلاش شبانه روزی و مدیریت صحیح، کودهای مورد نیاز شهرستان را تامین و توزیع نمایند، تشکر و قدردانی نمود.