اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مهندس عطائی با حضور در تربت جام، باسکول انبار امانی شرکت در این شهرستان را افتتاح نمود.

لازم به ذکر است فرماندار، مدیر و کارشناسان جهاد و رئیس سازمان تعاون روستایی شهرستان نیز حضور داشتند.

باسکول دیجیتال توسط اتحادیه تعاون روستایی تربت جام در انبار امانی شرکت با اعتبار 5.500.000.000 ریال و با ظرفیت 60 تن اجرا شده است.