اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛

 

مهندس عطائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به منظور تاکید بر نحوه صحیح توزیع کود در شهرستان و رعایت قوانین و مقررات مربوطه با حضور در شهرستان تربت جام با کارگزار شرکت دیدار و گفت و گو نمود.

در این دیدار مدیریت جهاد و رئیس سازمان تعاون روستایی شهرستان نیز حضور داشته و از تلاش ها و پیگیری های شرکت در جهت تامین و تدارک به موقع کودهای شیمیایی تقدیر و تشکر نمودند.