اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان 

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان، از ذخیره و تامین میزان 200 تن کود سوپر فسفات ساده گرانوله شرکت ارکان شیمی جنوب پارت 94 در انبارهای ذخیره بنگاه سابق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان خبر داد.

به گفته مهندس علیرضا احمدوندی: کود ذکر شده به صورت کامیون های 25 تنی وارد استان شده و جواب آنالیزان از طریق آزمایشگاه کاربردی کرج به این مدیریت ارسال شده و از طریق شبکه کارگزاری تحت نظارت شعبه در سطح 11 شهرستان استان لرستان بصورت الکترونیکی و قالب حوله الکترونیکی به کشاورزان قابل  توزیع خواهد بود.

 

اخبار برگزیده