اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 

روز سه شنبه 28 خرداد ماه 1403  علیرضا احمدوندی  مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان  باهمراهی مسوول حراست وپایش از انبار های ذخیره واستراتژیک سراب چنگایی شهرستان خرم آباد بصورت میدانی بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید دوساعته مهندس  احمدوندی مدیر شعبه لرستان از نزدیک از روند بارگیری کود اوره فله پردیس  که به 11 شهرستان استان حمل وبارگیری میشد نظارت کردند.

اخبار برگزیده