اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: میزان ۱۰۱۳ تن کود کشاورزی ازته از ابتدای سالجاری تا پایان اردیبهشت ماه، از مبدا بوشهر به منظور تامین کود کشاورزی ازته مورد نیاز کشاورزان استان لرستان تامین و ارسال گردید.

اخبار برگزیده