اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

احمد احمدنژاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در دو ماهه سال جاری، بیش از 180 تن انواع کود کشاورزی ازته، فسفاته و پتاسه در شهرستان نهبندان تامین شد و بر اساس سهمیه بندی شهرستانی توسط مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه، به انبار کارگزاران متقاضی حمل گردید تا بین کشاورزان و بهره برداران این شهرستان توزیع گردد.

 

اخبار برگزیده