گزارش تصویری:

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان خبر داد:

بازدید معاونت فنی و کارشناسان بازرگانی کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از انبار کارگزاران این شرکت در مورخ ۹۶/۱۱/۱۷.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید