همایش آموزشی ترویجی سبد کودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

 

همایش آموزشی ترویجی سبد کودی در استان سمنان در آذر ماه سال جاری با حضور 5 شرکت تولید کننده کود برگزار گردید، در این همایش مدیریت جهاد کشاورزی استان وکارگزاران و برخی از کشاورزان پیشرو و مسئولان جهاد کشاورزی استان از محصولات ارائه شده بازدید نمودند و به بحث و تبادل نظر با یک دیگر پرداختند و در پایان همایش با رضایت همه ی شرکت کنندگان به پایان رسید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید