اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

صبح امروز (بیست و یکم تیر ماه 99) جلسه هماهنگی برگزاری مناقصه حمل درون استانی نهاده های کشاورزی در سال 99 با حضور معاون، دبیر کمیسیون معاملات و اعضا کمیته کارشناسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برگزار گردید.