اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی 

آقای مهندس علیرضا قربانی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی روز شنبه بیست و هشتم  تیر ماه سال 99  از بارگیری و حمل مقدار 25 تن کود اوره به شهرستان پلدشت خبر داد :

وی افزود این کودها به محض تخلیه در انبار کارگزاران با هماهنگی مدیریت کشاورزی شهرستان مذبور در اختیار کشاورزان منطقه قرار خواهد گرفت