تامین وتوزیع کوددرشهرستان هرسین استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرشهریورماه سال جاری مقدار17/860کیلوگرم کودسولفات پتاسیم جهت بهره برداران شهرستان هرسین تامین وتوزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید