اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از برگزاری جلسه بررسی متقاضیان صدور عاملیت کارگزاری کود در تاریخ 9 مهرماه 99 خبر داد. حمید ابراهیمی زاده در این باره گفت: تصمیم گیری درخصوص 6 پرونده متقاضیان صدور عاملیت کارگزاری کود با حضور اعضا کمیسیون مربوطه متشکل از مدیر و معاونین و دبیر کمیسیون برگزار شد و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

کلمات کلیدی : استان فارس