حمیدرسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی:

تامین و توزیع کودهای ترکیبی آلی و فسفاته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

برای اولین بار تامین و توزیع فرمول های مناسب کودهای ترکیبی آلی وفسفاته در دستور کار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار گرفته است.

مهندس حمیدرسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اعلام خبر فوق افزود: درحال حاضر با همکاری موسسه تحقیقات خاک و آب کشور در حال شناسایی مناسب ترین فرمول کودی ترکیبی فسفاته و آلی هستیم و پس از نتیجه گیری مذاکرات لازم را با تولیدکنندگان داخلی این نوع کود انجام داده و برای انجام این امر مناقصات لازم را هم برگزار خواهیم کرد. خوشبختانه در هفته ی اخیر این تلاش به نتیجه نزدیک شده و انشاءالله ظرف مدت کوتاهی فرمول کودی مذکور در سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

در سال99، تامین، تدارک و توزیع 500هزارتن کودهای فسفاته در دستورکار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دارد.

ترکیب مواد آلی با فسفات کارآیی کودفسفاته را به شدت افزایش می دهد برهمین اساس و بنابه توصیه ی کارشناسان موسسه تحقیقات خاک و آب کشور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای اولین بار تامین و توزیع کودهای ترکیبی فسفاته با موادآلی را پی گیری می نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید