توزیع 10 تن کود سولفان از طریق تعاونی تولید در محمود آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 10تن  کود کشاورزی از نوع سولفان درشهرستان محمود آباد در8 ماهه سال جاری از طریق تعاونی تولید خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودسولفان تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار توزیع تعاونی تولید تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح   شهرستان محمود آباد توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید