تامین کود مزارع گندم در شهرستان کاشان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از ابتدای پاییز سال 99 تا کنون توانسته ایم 200 تن کود اوره مصرف بهره برداران کشاورزی جهت کاشت گندم شهرستان کاشان را تهیه و تامین نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید