درصد حمل درون استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : کارگزارانی که در فاصله   150-100 کیلومتری از مرکز استان قرار دارند، 21 درصد از کل حمل درون استانی فروردین ماه را به خود اختصاص داده اند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید