تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان پارس اباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 478.739 کیلوگرم کود اوره ، 5.000 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم و 12.420 کیلوگرم فسفات تریپل به کارگزاری آقای مغانلو واقع در شهرستان پارس اباد در فروردین ماه سال 1400 تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید