تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان بیله سوار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 236.030کیلوگرم کود اوره به کارگزاری آقای نزیه پور واقع در شهرستان بیله سوار در فروردین ماه سال 1400 تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید