تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان گرمی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 201.880 کیلوگرم کود اوره به کارگزاری آقای موسی خانزاده واقع در شهرستان گرمی در فروردین ماه سال 1400 تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید