بازدید دکتر پوررمضان مدیرمجتمع شیمیایی آبیک از نمایشگاه تخصصی کشاورزی تهران

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،
سومین روز نمایشگاه تخصصی کشاورزی تهران، حضور و بازدید آقای دکتر پوررمضان مدیر مجتمع شیمیایی آبیک  از غرفه شرکت متبوع

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید