اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی،

جلسه کمیته فنی بذر استان خراسان شمالی با حضور معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی  و مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ، مسئولین زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و اعضاء کمیته فنی بذر روز یکشنبه مورخه 28/11/97 در محل سالن کشاورز سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس زیبایی رئیس اداره فنی و تولیدی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و عضو کمیته فنی بذر استان نیز حضور داشتند. در این جلسه در خصوص تعیین تکلیف مانده بذور فروش نرفته در انبار کارگزاران و همچنین اررزشیابی تولیدکنندگان بذر ، بحث و تبادل نظر گردید.