اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام کرد:

با عنایت به اینکه تحویل کودهای یارانه ای به کشاورزان از تاریخ 1400/6/1 صرفاً براساس حواله الکترونیکی صادره از سامانه پایش مواد کودی با بهره گیری از اطلاعات سامانه پهنه بندی انجام خواهد شد و پیرو جلسه توجیهی آموزشی صدور حواله الکترونیکی کودهای شیمیائی که توسط مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور مسئولین مراکز خدمات، مسئول بهبود تولیدات گیاهی شهرستان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت برگزار گردید، عملیات ثبت اطلاعات قطعی محصولات پاییزه آن شهرستان در سامانه پهنه بندی و توجیه کلیه دست اندرکاران و بهره برداران و هماهنگی با کارگزاران در حال انجام می باشد.

وی افزود: این طرح براساس دستورالعمل های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و در راستای توزیع عادلانه نهاده های کشاورزی پایه ریزی و اجرا می گردد.


کلمات کلیدی : استان فارس