اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 114  تن  کود کشاورزی ازانواع پرمصرف در شهرستان قائمشهر  در 4 ماهه سال جاری  خبر داد.

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود:

 کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع بخش خصوصی طهماسبی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان قائمشهر توزیع شد