بازدید کارگزاری جدید

بازدید از متقاضی جدید کارگزاری کود در گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  ،کمیته نظارتی عاملیت  جدید کارگزاری های این شرکت ، بر اساس دستورالعمل اعطای عاملیت توزیع کود شیمیایی به متقاضیان جدید ، به محل انبار یک متقاضی عامل جدید در شهرستان آزادشهر مربوط به  شرکت تعاونی  تولید وامنان  مراجعه و طبق ضوابط ، به بررسی وضعیت انبار متقاضی و مدارک آنان پرداخته و گزارش لازم تهیه گردید لازم به ذکر است پیگیری های لازم جهت اعطای کد عاملیت کارگزاران جدید در حال پیگیری می باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید