" تامین و توزیع 50 تن کود کشاورزی نیتروژنه اوره ( N ) در سال جاری از طریق کارگزاری شفقی امام ، شهرستان املش استان گیلان"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع 50 تن کودهای کشاورزی نیتروژنه N  اوره از طریق کارگزاری شفقی امام شهرستان املش در سال زراعی جاری خبر داد.

دکتر صالح محمدی  با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 400-99 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی شفقی امام در شهرستان املش جهت اجرای وظایف سازمانی  این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصول کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران زراعی حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید