توزیع سه هزار وچهارصد و بیست و هفت تن انواع کودهای شیمیایی در فروردین سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران 3.427 تن انواع کودهای شیمیایی ( ازته، فسفاته ، پتاسه ) در فروردین سال جاری در استان تهران توزیع گردیده است .

مهندس شهربانو طیبی کارشناس کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران درخصوص عملکرد توزیع سال 98 گفت : با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته ، در فروردین سال98 ، 3.427 تن نهاده کشاورزی در استان تهران توزیع گردیده است ؛ و در ادامه با تاکید بر اینکه نهاده های مورد نیاز کشاورزان برای سال جاری تأمین شده است ، گفت : تاکنون هیچ مشکلی در توزیع نهاده های کشاورزی  وجود نداشته و نهاده ها از مبادی و انبارهای شرکت به کارگزاران و کشاورزان استان تهران توزیع می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید