اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

امروز پنجشنبه 27 آبان ماه 1400 نشست مشترک مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی جهادکشاورزی استان لرستان با کارشناسان رصد وپایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (آقایان آریا فرد وسپه وند )در مورد فروش روزانه کودهای فسفاته وپتاسه علاوه بر فروش اوره در سبد کودی کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان لرستان  در ساختمان اداری شرکت برگزار شد.