اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان از تخلیه ی تریلی های کود فسفات 13 درصد از مبادی شرکت رامهرمز پارت 10 تولید کنندگان کود داخلی در انبارهای ذخیره سراب جهاد کشاورزی شعبه لرستان در استان لرستان خبرداد.

مهندس کامران ماسوری با اعلام این مطلب افزود:کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان ازطریق کارگزاران توزیع تحت پوشش این شرکت در بین کشاورزان متقاضی در سطح این استان توزیع خواهد شد.