بارگیری وحمل5000کیلوگرم کوداوره به کارگزاری سیدپیرعلی بابایی چشمه کبودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار5000کیلوگرم کوداوره ازانبارسازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به مقصدکارگزاری سیدپیرعلی بابایی چشمه کبودی بارگیری وحمل شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید