اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

 

سید علیرضا موسوی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  اعلام کرد: مقدار75 تن کود اوره    به   کارگزار تحت پوشش  ، شرکت تعاونی روستایی عدالت در روستای قاقان از توابع شهرستان شازند ، ارسال شده است  تا  در بین کشاورزان  متقاضی این منطقه براساس سهمیه پاییزه   توزیع شود .


کلمات کلیدی : توزیع کود اوره