اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی ازتدارک و حمل و  توزیع 25 تن انواع  کود های  کشاورزی در دیماه سالجاری   به کارگزاران تحت پوشش شهرستان تفرش  ، خبر داد . 

سید علیرضا موسوی با اعلام این مطلب افزود :کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران  تحت پوشش  ( شرکتهای  تعاونی روستایی  و بخش خصوصی ) در بین کشاورزان منقاضی توزیع شده است .