اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

 

درجهت حمایت از تولید کنندگان داخلی برای تامین و توزیع انواع کودهای غیریارانه ای ، مجددا"تفاهم نامه ای با صنایع شیمیایی فجر پارسیان درتاریخ 20 دی ماه سال جاری بسته شد. تاکنون با 123 شرکت تامین کننده و تولیدکنندگان داخلی کودهای غیریارانه ای تعداد192 فقره تفاهم نامه با تنوع کودی 974 قلم کود برقرار شده است. لازم بذکر است. هماهنگی های لازم با مدیران محترم << امورحقوقی و قراردادها>> , <<فنی و بهبود کیفیت کود>> همچنین استان حوزه استحفاظی شرکت، بعمل آمده است.