اخبار

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان,از توزیع و تدارک 115 تن  کود کلرور پتاسیم پودری  تا تاریخ 13 آذر  سال 1400 خبر داد که  این مقدار توسط 125  کارگزاری در سطح شهرستان های استان توزیع می شود