اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم در نه ماهه 1400 میزان 2500 تن کود های ازته مصرفی بهره برداران کشاورزی استان اصفهان شهرستان شاهین شهر و میمه را توزیع نموده ایم

کلمات کلیدی : تامین کود اصفهان