تامین کود پتاسه شهرستان شاهین شهر و میمه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی از تامین و توزیع30 تن کود سولفات پتاسیم در شهرستان شاهین شهر و میمه خبر داد کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از طریق کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین بهره برداران شهرستان توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید