اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

روز گذشته جلسه ستاد کود با حضور مسئول بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ، مدیران و کارشناسان مربوطه در سالن جلسات جهاد کشاورزی زنجان برگزار شد . در این جلسه در خصوص رفع مشکلات سامانه حواله الکترونیکی ، تخصیص کود مورد نیاز شهرستان ها  و اعطای عاملیت جدید به شهرستان های طارم و ابهر تبادل نظر شد .