اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 30 تن انواع کود شیمیایی به شرکت تعاونی روستایی گیلانکشه خبر داد .

وی در ادامه افزود : کود ارسالی به کارگزاری مذکور ، شامل 10 تن کود اوره ، 10 تن کود سوپر فسفات تریپل و 10 تن کود سولفات پتاسیم می باشد .