تأمین و حمل انواع کود شیمیایی به شهر تنگ ارم شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: میزان ۱۸ تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل و ۵ تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم از مبدا انبارهای سازمانی این شرکت به مقصد انبار کارگزاری بخش خصوصی ( حسین بوستانی) شهر تنگ ارم شهرستان دشتستان در مورخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ حمل گردید. مهندس رضائی در ادامه افزود: کودهای ارسالی با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این شهرستان ارسال شد و توسط کارگزاری منطقه با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توزیع می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید