اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از حمل 25000 کیلوگرم کود اوره از مبدأ بندر امام در تاریخ 20 دی ماه به مقصد استان زنجان خبر داد .